Teknik- och vetenskapshistoriska dagar

Varannat år anordnar SNTV de teknik- och vetenskapshistoriska dagarna. Syftet med mötet är att de ska fungera som en arena för presentation av ny och pågående forskning, samt att bereda möjlighet till utbyte av erfarenheter kring undervisning, dokumentation och utställningsverksamhet inom området. Konferensen brukar locka forskare från flera olika discipliner, i synnerhet yngre forskare/forskarstuderande som ges en möjlighet att presentera och diskutera pågående forsknings- och avhandlingsprojekt. Konferensen vill också skapa tillfälle till kontakter mellan forskare och yrkesverksamma inom musei-, skol-, och arkivväsendet, med anknytning till teknik- och vetenskapshistoria.

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar har utvecklats till en återkommande mötesplats för forskare från olika discipliner vilka ur ett historiskt perspektiv studerar teknik och vetenskap i relation till det omgivande samhället.

Nästa upplaga av Teknik- och vetenskapshistoriska dagar kommer att gå av stapeln i i Kiruna, den 27 – 29 mars 2018.

Tidigare arrangemang:

Norrköping 20-22 september 2017

Konferensen arrangerades tillsammans med institutionen för Tema, Linköpings universitet

Lund: 15-17 april 2015

Konferensen arrangerades  tillsammans medInstitutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Keynote:

 Umeå: 20-22 mars 2013

Konferensen arrangerades tillsammans med Umeå Studies in Science, Technology and Environment (USSTE), och institutionen för historiska, filosofiska och religiösa studier, Umeå universitet.

Keynote: Nancy Langston, King Carl XVI Gustaf Professor of Environmental Science, Umeå universitet; Britta Lundgren, professor i etnologi, Umeå universitet; och Patrik Svensson, professor HUMlab, Umeå universitet.

Göteborg: 10-12 november 2010 

Konferensen arrangerades på Lindholmen Science Park tillsammans med Teknik och vetenskapsstudier/sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, Chalmers, och Lindholmen Science Park

Keynote: Jon Agar, Senior Lecturer vid Department for Science and Technology Studies, University College London; och Otto Sibum, Hans Rausing-professor vid Uppsala universitet

Stockholm: 8-10 april 2008

Konferensen anordnades på Tekniska museet och i samarbete mellan Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, Tekniska museet i Stockholm, och Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria (KTH).

Keynote: Jenny Sundén, KTH; och Anders Ekström, Nordiska Museet.

Uppsala: 4-6 april 2006

Svenska nationalkommittén för teknikhistoria anordnade Teknikhistoriska dagar i Uppsala den 4–6 april 2006. Konferensen arrangerades i samarbete mellan Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Ekonomisk-historiska institutionen samt Centrum för teknik- och vetenskapsstudier, samtliga vid Uppsala universitet. Konferensen ägde rum i Universitetshuset i Uppsala. Tillsammans med Upplandsmuseet anordnades den 6 april en heldagsexkursion till industrihistoriska miljöer i västra och södra Uppland.

Keynote:

Luleå: 15-17 mars 2004

Konferensen anordnades i samarbete med Luleå tekniska universitet och Teknikens hus i Luleå. Konferensen ägde rum i universitetets lokaler samt i lokaler tillhörande Teknikens hus.

Keynote: Haakon With Andersen och Staffan Hansson.

Norrköping: 15-17 april 2002

Konferensen, som hölls i Norrköpings stadsmuseums och Arbetets museums lokaler, var ett samarrangemang mellan Svenska Nationalkommittén för Teknikhistoria, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Norrköpings stadsmuseum, Arbetets museum och Arbetslivsinstitutet.

Keynote: Professor Gabrielle Hecht, University of Michigan; och professor Wiebe Bijker, Universitet i Maastricht, men då han fick förhinder talade istället professor, museichef Svante Lindqvist, Nobelmuseum, Stockholm.