Ny seminarieserie i Göteborg

I höst får Göteborg ett nytt teknik- och vetenskapshistoriskt seminarium. Seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers, och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Bakom initiativet står Per Lundin (Chalmers) och Gustav Holmberg (GU).

Seminariet kommer i huvudsak att ägnas åt pågående forskning inom det teknik- och vetenskapshistoriska fältet. Först  ut är Daniel Svensson (KTH) som den 8 september presenterar en text om ”The ‘Physiologization’ of Skiing”. Hela programmet, liksom tider och lokaler finns här.