First call for papers: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2019

Nästa år hålls Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna i Kiruna, den 27 – 29 mars. Denna gång är det Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet som arrangerar konferensen i samarbete med Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria. Konferensen välkomnar både doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt personer inom arkiv- och museisektorn.

Ett First Call for Papers är nu ute. Huvudtema för årets konferens kommer att vara historiska perspektiv på ”Space and Frontiers”. Arrangörerena välkomnar förslag på individuella papers, sessioner och posterpresentationer, såväl sådana som ansluter till konferensens tema som sådana som ansluter till andra områden.

Mer information finner ni på konferensens hemsida.