Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2021

Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna skjuts upp på grund av det osäkra pandemiläget. Nytt datum är 16 – 18 mars 2022.

Arrangörer för 2021 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Ett första call for papers gick ut i våras och ett andra kommer under hösten. Läs mer här

First call for papers: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2019

Nästa år hålls Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna i Kiruna, den 27 – 29 mars. Denna gång är det Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet som arrangerar konferensen i samarbete med Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria. Konferensen välkomnar både doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt personer inom arkiv- och museisektorn.

Ett First Call for Papers är nu ute. Huvudtema för årets konferens kommer att vara historiska perspektiv på ”Space and Frontiers”. Arrangörerena välkomnar förslag på individuella papers, sessioner och posterpresentationer, såväl sådana som ansluter till konferensens tema som sådana som ansluter till andra områden.

Mer information finner ni på konferensens hemsida.

First call for papers: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2017

[via Björn Wallsten]

Den 20-22 september 2017 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Norrköping. Konferensen går av stapeln vartannat år och riktar sig till doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält, samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2017 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med institutionen för Tema, Linköpings universitet.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och områden, alltifrån teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, sociologi och kulturstudier. Arrangörskommittén vill uppmuntra doktorander och forskare från samtliga dessa discipliner att delta, och välkomnar följande typer av bidrag:

  • Individuella papers eller presentationer på valfritt tema
  • Förslag på sessioner på valfritt tema
  • Individuella bidrag som anknyter till konferensens teman

Ett av konferensens bärande teman kommer att vara miljöhistoria. Denna historiska disciplin kom till Sverige i slutet av 1990-talet och innebar då ett förhållandevis nytt sätt att undersöka historiska förändringar. På senare år har ett växande miljöhistoriskt forskningsintresse kunnat skönjas såväl i Sverige som internationellt, vilket inte minst syns i satsningar på miljöhumaniora vid ett flertal lärosäten. Syftet med att ha miljöhistoria som tema på en teknik- och vetenskapshistorisk konferens är att skapa diskussion kring tekniken och vetenskapens relation till vår samtids miljöutmaningar. Givet hur klimatförändringarna och andra miljöproblems betydelse som drivkraft för samhällsutvecklingen hamnat allt högre på agendan under det gångna århundradet, har också synen på tekniken och vetenskapens möjligheter och problem i relation till miljön förändrats. Teknikens inneboende ambivalens som både skapare av och tänkbar lösning till olika sorters miljöproblem kommer således särskilt att lyftas fram och diskuteras.

Utöver miljöhistoria har även medicinsk historia och digital humaniora fastställts som teman. Professor Rosalind Williams från MiT har tackat ja till att vara en av konferensens keynote speakers. Eftersom 2017 års upplaga är den första som återvänder till en stad där den organiserats en gång tidigare (2002), kommer en paneldebatt att ägnas åt reflektion kring konferensens historia, funktion och framtid.

Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska.

Sista dag för anmälan av individuella abstracts och förslag på sessioner är 1 februari 2017.

Anmälan och eventuella frågor skickas till: konferens2017@gmail.com

English summary

A national conference on the History of Science and Technology will be held in Norrköping, September 20-22, 2017. The conference is held every two years and is aimed at graduate students and researchers in the history of technology and science and adjacent research fields and to people working in the museum sector. Organizer for the 2017 conference is the Swedish National Committee of the History of Technology and Science in cooperation with the Department of Thematic Studies, Linköping University. The main topic of the conference is Environmental history.

For further information, please send a message to: konferens2017@gmail.com

Humtankpriset 2016

[via Roine Wiklund]

474-0023_fb-sharedlink_2_humtankpriset_bla_1200x628_2016_web

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för andra året i rad Humtankpriset till en akademiker som på ett förtjänstfullt sätt synliggjort humanioras betydelse i offentligheten.

Fram till 1 oktober kan alla lämna in en nominering. Pristagaren utses sedan av en jury bestående av Roine Viklund från Humtank, kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutson, Kay Glans, chefredaktör för tidskriften Respons, och affärsmannen Robert Weil.

Den allra första mottagaren av Humtankpriset var Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet. Hon fick priset för att hon ”med skärpa och mod försvarat bildningen och den akademiska verksamheten mot yttre styrning, kortsiktiga krav på nyttighet och kvalitetsbedömningar som inte fångar det egentliga värdet”.

Nomineringar – åtföljda av en kort motivering – lämnas till Humtank fram till 1 oktober via någon av följande kanaler:

Ny seminarieserie i Göteborg

I höst får Göteborg ett nytt teknik- och vetenskapshistoriskt seminarium. Seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers, och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Bakom initiativet står Per Lundin (Chalmers) och Gustav Holmberg (GU).

Seminariet kommer i huvudsak att ägnas åt pågående forskning inom det teknik- och vetenskapshistoriska fältet. Först  ut är Daniel Svensson (KTH) som den 8 september presenterar en text om ”The ‘Physiologization’ of Skiing”. Hela programmet, liksom tider och lokaler finns här.

Boksläpp: ”A linnaean kaleidoscope”

Den 7 september bjuder Fri Tanke förlag, Enheten för medicinens historia och kulturarv och Hagströmerbiblioteket (KI) in till en hel eftermiddag om Linné, detta i samband med att en ny bok lanseras som för första gången samlar innehållet i Linnés 186 dissertationer. På programmet står presentationer från en rad forskare som från olika perspektiv belyser Linnés gärning, då med ett speciellt fokus på hans dissertationer.

Mötet går av stapeln den 7 september, kl 13-17:30 på Museum Gustavianum (Akademigatan 3) i Uppsala.

Biljetter och mer information, inklusive hela programmet, finns här. Boken kommer förstås att finnas till försäljning vid mötet, men kan också beställas från exempelvis Adlibris.

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2017

Nästa upplaga av konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar kommer att arrangeras i Linköping, den 20-22 September, 2017. Mer information och ett första Call for Papers skickas ut i September. Redan nu kan vi meddela att professor Rosalind Williams från MIT kommer att vara en av konferensens keynote speaker.

13428501_10153481029627251_7125304095330154920_n

Första Hagströmerföreläsningen

[via Daniel Normark]

Hagströmerbiblioteket och enheten för medicinens historia och kulturarv bjuder in till den första Hagströmerföreläsningen den 11 maj, kl. 17 på Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus. Då föreläser Professor Nathaniel Comfort, John Hopkins University, under titeln ”From medical eugenics to genomic medicine the relief of suffering and the self-direction of human evolution”.

Närmaste hållplats är Haga södra, vilken trafikeras av buss 57 mot Karolinska sjukhuset från Slussen, Centralen, Stadsbiblioteket/Rådmansgatan, eller buss 515 mot Sundbyberg från Odenplan eller Stadsbiblioteket.

Anmälan senast 9 maj till Anna Lantz, anna.lantz@ki.se, 08–524 860 12

Foto: Christer Joelsson, Solna stad.
Foto: Christer Joelsson, Solna stad.