Master’s and PhD courses on the History of Crisis

In Fall 2022 (from November onwards) and Spring 2023, the Department of History of Science and Ideas in Uppsala is offering two combined Master’s and PhD courses on the history of crisis.

History of Crisis I focuses on historical perspectives and provides an introduction to the role of the concept of crisis in historical explanations and historical theory. It will give an orientation in the long history of disaster narratives and crisis management, shifting notions of natural, technical and social crises, and their reflection in politics, social theories and cultural critique. We will also discuss concepts of crisis and crisis narrative in the history of other sciences – for example ecology, medicine and economy – through a selection of historical and contemporary cases. 

History of Crisis II focuses on thematic and scientifically integrative approaches to current and connected crises related to global warming, environmental crises, global health emergencies, and financial and political crises. It will especially highlight the temporalities of crisis, discussing the role of crises and disasters in past and present processes of temporalization and future making. Both courses deal with social, cultural and political theories of late modernity as an era increasingly defined by crisis as an interconnected and world-making phenomena.

Both courses can be read separately or as two coherent courses that offer gradual progression and specialization. The courses are given in English (unless only Scandinavian speaking students participate). For further information and questions about registration, please contact Anders Ekström (anders.ekstrom@idehist.uu.se).

Annons

Online PhD course on Cultural Heritage in the Digital Age at Umeå University

Reconstructing/deconstructing Cultural Heritage in the Digital Age, 7.5 hp 
Kursstart 1 november 2022 
Onlinekurs på engelska
Sista ansökningsdag 7 oktober 
Kursplan: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humlab/forskarutbildning/kursplan-att-rekonstruera….pdf 

Länk till beskrivning av kursen: https://www.umu.se/humlab/utbildning/forskarutbildning/
Kontaktperson: Coppélie Cocq 
Humlab, Umeå universitet 

Två doktorandtjänster i Medicinsk Humaniora

Utlysning av två doktorandtjänster till forskarskolan i Medicinsk Humaniora vid Uppsala Universitet

I januari 2023 startar forskarskolan i medicinsk humaniora vid CMH vid Uppsala Universitet, och fem doktorander i tvärvetenskapliga projekt kommer att påbörja sin forskarutbildning. Doktoranderna kommer att vara anställda på sina huvudhandledares institutioner (fet stil nedan), och ha handledning från flera vetenskapsområden. Doktoranderna kommer också att vara anknutna till och ha stöd av Centrum för medicinsk humaniora via forskarskolan.

Två utlysningar är nu ute: 

The Multifaceted Life of Digital Health Records: Between Official Documentation, Personal Information and Cultural Object

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Institutionen för arkiv, bibliotek och museer (ABM) och Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Se annonsen och ansök här: https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=535404

The cells of the immune system: soldiers, carpenters or housekeepers? How to ask the right questions in the era of big data.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Institutionen för medicinsk cellbiologi och Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Se annonsen och ansök här: https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=536888

För mer information om forskarskolan i medicinsk humaniora, kontakta koordinator Erika Sigvardsdotter erika.sigvardsdotter@idehist.uu.se eller föreståndare Ylva Söderfeldt ylva.soderfeldt@idehist.uu.se

DHST uttalande med anledning av kriget i Ukraina

Division of History of Science and Technology (där Sverige representeras av Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria) har gjort ett uttalande med anledning av kriget i Ukraina. Läs uttalandet här.

Division of History of Science and Technology (DHST) är en underavdelning till the International Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST) som i sin tur är en av 26 vetenskapliga sammanslutningar under International Science Council (ISC, tidigare ICSU).

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2021

Nytt datum för Teknik och vetenskapshistoriska dagarna 2021 är 16 – 18 mars 2022.

Arrangörer för 2021 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Ett första call for papers gick ut i våras och ett andra kommer under hösten. Läs mer här

First call for papers: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2019

Nästa år hålls Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna i Kiruna, den 27 – 29 mars. Denna gång är det Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet som arrangerar konferensen i samarbete med Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria. Konferensen välkomnar både doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt personer inom arkiv- och museisektorn.

Ett First Call for Papers är nu ute. Huvudtema för årets konferens kommer att vara historiska perspektiv på ”Space and Frontiers”. Arrangörerena välkomnar förslag på individuella papers, sessioner och posterpresentationer, såväl sådana som ansluter till konferensens tema som sådana som ansluter till andra områden.

Mer information finner ni på konferensens hemsida.